در حال بارگزاری....
دانلود

خودرویی جدید از مرسدس بنز که ظاهرش تغییر می کند

یک کانسپت جدید از مرسدس بنز که بر اساس نوع وضعیت خودرو و سرعت بدنه خودرو تغییر کرده تا خودرو در بهترین وضعیت ایرودینامیکی قرار دهد.


مطالب پیشنهادی