در حال بارگزاری....
دانلود

رضا نصیری مجد | یا راهی خواهم ساخت یا راهی خواهم یافت

رضا نصیری مجد دانش آموخته دوره نهم نوابغ فروش محمود معظمی در تور آخر این دوره(بستن قرارداد) نوابغ فروش درباره موفقیت هایش می گوید، رضا نصیری مجد با توجه به آموزش های محمود معظمی معتقد است: یا راهی خواهم یافت یا راهی خواهم ساخت.

نوابغ فروش دوره آموزشی تخصصی محمود معظمی است.
برای توضیحات بیشتر لطفا به لینک زیر مراجعه نمایید.
http://www.moazami.ca/sg


مطالب پیشنهادی