در حال بارگزاری....
دانلود

فرهنگ هنگ هنگی ها برای راه دادن به آمبولانس

تظاهر کنندگان هنگ هنگی که در مقابل ساختمان دولت به نشانه اعتراض تجمع کرده بودند با دیدن ماشین امبولانس به سرعت واکنش نشان دادند و راه را برای عبور آن باز کردند.


27 خرداد 98
مطالب پیشنهادی