در حال بارگزاری....
دانلود

7 آبان روز کوروش بزرگ گرامی باد

بر اساس یک سند باستانی که «رویدادنامه نبونئید» نام گرفته است، روز سوم ماه
بابلی، کوروش بزرگ پس از ورود به شهر، با استقبال با شکوه مردم روبرو شد
رویدادنامه نبونئید، ستون ۳، بند ۱۸ و ۱۹
این روز مصادف با ۲۹ اکتبر سال ۵۳۹ پیش از میلاد می باشد و ۲۹ اکتبر برابر هفتم
آبان (در برخی از سالها هشتم آبان) است. بنابراین به پیشنهاد کمیته نجات
پاسارگاد، این روز به عنوان روز بزرگداشت کوروش مطرح شد و از آن پس