در حال بارگزاری....
دانلود

سخنان امام حسن(ع) بعد از صلح ...

گروه محبان مهدی (عج) ... عشاق المهدی(عج) : هر که بشنیده صداى مجتبى /
تا ابد شد مبتلاى مجتبى /
سالها بهر حسین باید گریست /
تا کنى درک عزاى مجتبى /