در حال بارگزاری....
دانلود

دکلمه خوانی مذهبی از سروده های حاج محمدرضا آقاسی

دکلمه خوانی مذهبی از سروده های سردار قبیله شعر حماسی مرحوم حاج محمدرضا آقاسی در مجلس بزرگداشت حجاب در سپاه شهرری توسط علیرضا جهرانی
سال 1382