در حال بارگزاری....
دانلود

سکانسی از هشت بهشت

مجموعه تلویزیونی هشت بهشت برگرفته از داستان های کتاب های کهن فارسی -جوامع الحکایات، فرج بعد شدت، گلستان سعدی، مثنوی مولوی- است که در سالهای دهه 60 پخش شده است.