در حال بارگزاری....
دانلود

میخوای خودتو بسازی شروع کن.نه واقعا شروع کن

میخوای از یه جایی شروع کنی و خودتو اصلاح کنی بسم الله خدا دنبال بهانه میگیرده تا تو بری به سمتش ودستتو بگیره