در حال بارگزاری....
دانلود

آبروی عبدالله حیدری کارشناس وهابی رفت ودوباره دروغ گفت

دروغ گوی شبکه وهابی دوباره دروغش رو شد .الحمد لله((آیت الله حسینی قزوینی در شبکه جهانی ولایت دوباره دروغ های عبد الله حیدری کارشناس وهابی شبکه وهابی را میگه و نشون میده که حیدری از دروغ گو های سر شناس شبکه وهابی است ))