در حال بارگزاری....
دانلود

فیلم آموزش فارسی نصب و پیکربندی CRM Server 2011

نصب و پیکربندی CRM Server 2011

نصب و پیکربندی Email Router CRM

نصب و پیکربندی SSRS CRM

پیکربندی Exchange Server برای CRM

پیکربندی SQL Server برای CRM

برای اطلاع از ویدئوهای آموزشی جدید به سایت ما مراجعه نمایید.