در حال بارگزاری....
دانلود

حواس پرتی در نماز !!!

حواس پرتی نماز را باطل نمیکند فقط وقتی حواستان پرت شد سه مرتبه تف کنید ...!!!