در حال بارگزاری....
دانلود

رایفی پور ( جدید ) -سخنرانی حیرت آور استاد رایفی پور

سخنرانی تاثیرگذار و تکان دهنده استاد علی اکبر رایفی پور ، استاد احسان عبادی و استاد فاطمی نیا درباره اثبات ولایت فقیه - از کنار این کلیپ به سادگی نگذرید


17 مرداد 96
اسلام دوست در 3 سال پیش دریافت سخنرانی های بیشتر از استاد علی اکبر رائفی پور به این آدرس مراجعه کنید masaf.ir