در حال بارگزاری....
دانلود

اهل بیت پیامبر طبق اسناد اهل سنت چه کسانی هستند؟

در این کلیپ کارشناس وهابی در مواجهه با بیننده ای که با نقل روایت صحیح مسلم که زنان اهل بیت پیغمبر نیستند برخورد میکند و در اقدامی جاهلانه این حدیث معتبر و معروف را انکار میکند ولی در بخش دوم این تحریف احمقانه را مشاهده میفرمائید.