در حال بارگزاری....
دانلود

کدامیک در ضربه مقاومتر است iPhone 5S یا iPhone 5C

این ویدیو در مورد تست بدنه ی ایفون است که فردی هر 2 ایفون جدید را به زمین می اندازد تا مقاومت انها را به شما نمایش دهد.


مطالب پیشنهادی