در حال بارگزاری....
دانلود

چشم فرانسوی ها به بازار لوازم آرایش ایران

شبکه خبر- 9 آبان 94- 20:00| فرانسوی ها ورود به بازار ایران را با لوازم آرایش شروع می کنند. رویترز نوشت یک شرکت فرانسوی تولید لوازم آرایشی قصد دارد 7 فروشگاه در ایران دایر کند.