در حال بارگزاری....
دانلود

تنبک نوازی محمد رضا میر حسینی وسنتور امیر محمد وزیری

امیر محمد وزیری از هنر جویان بااستعداد استاد محمد رضا میر حسینی
دونوازی چهار مضراب دشتی اثر استاد ابوالحسن صبا
آبان ماه ۹۴