در حال بارگزاری....
دانلود

دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم - محمود کریمی

دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم - حاج محمود کریمی - هیئت رزمندگان شمیران - چیذر
دولت عشق امد و من دولت پاینده شدم
یوسف مصر بقا در همه عالم تویی
در طلبت مرد و زن امده با درهمند
جان حسین جانان حسین عالم سن قربان حسین
خاک سر کوی تو زنده کند مرده را
زان که شهیدان تو جمله مسیحا دمند
یل یاتار طوفان یاتار یاتماز حسینین پرچمی