در حال بارگزاری....
دانلود

صحبت های خانم مرکل درباره کمبود نیروی کار

صدر اعظم آلمان، خانم آگلا مرکل درباره کمبود و نیاز کشور آلمان به نیروی کار با مهارت و متخصص صحبت میکند


14 دی 98