در حال بارگزاری....
دانلود

ذخیره سازی مرغ منجمد به روش جدید

شبکۀ تهران - 15 فروردین 94 - 18:30| معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی گفت: امسال گوشت مرغ به صورت قطعات تفکیکی دسته بندی و سپس منجمد می شود تا مصرف کننده آسانتر از مرغ منجمد استفاده کند.