در حال بارگزاری....
دانلود

حرکات شگفت انگیز پسر ایرانی در مسابقات جهانی

www.persianball.ir احرکات فوق نمایشی از محمد از تیم پرشین بال در مسابقات جهانی فوتبال نمایشی در کشور چک . مقام چهارم جهان را برای اولین بار برای ایران کسب کرد. تماس برای اجرای برنامه PersianBall@yahoo.com پرشین بال جزء 4 تیم برتر فوتبال نمایشی جهان دارای گواهینامه و رنکینک جهانی از فدراسیون جهانی
facebook : persian ball