در حال بارگزاری....
دانلود

سکانس خیانت سردار امام حسن علیه السّلام

در غربت امام مجتبی علیه السّلام همین بس که چنین یاران بی مقدار و خیانتکاری داشت. یارانی که حاضر بودند حجّت خدا را دست بسته به دشمن دین خدا تحویل دهند...