در حال بارگزاری....
دانلود

بازسازی منزل,بازسازی خانه,بازسازی ساختمان آجودانیه(قبل بازسازی)

22764055گروه طراحی و بازسازی ساختمان پارسه 09121977040همانطورکه مشاهده میفرمایید این واحد از قدمت 10سال برخوردار است و قرار است تغییراتی باتوجه به طراحی داخلی جدیدونیازمالک در آن اعمال گردد.فیلم تمام شده پروژه بزودی به نمایش گذاشته می شود.............


21 خرداد 97