در حال بارگزاری....
دانلود

قصه دل-حرف های پرویز پرستویی درباره کتاب بابانظر

این حرف ها پرویز پرستویی پس از مطالعه کتاب بابانظر زده است.
کتاب خوبی که درباره یکی از فرماندهان لشکر خراسان است.
برای اطلاعات بیشتر به سایت matnbook.ir مراجعه کنید.