در حال بارگزاری....
دانلود

فراورده های سوختن - علوم هشتم

تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی - فراورده های سوختن - آزمایش کنید - سیم ظرف شویی، باتری کتابی .............. مدرس: آقای شیرعلی پور ............... برای مشاهده کامل فصل های علوم هشتم به سایت www.cmad.ir مراجعه فرمایید. یادگیری با استفاده از انیمشن و صدا و تصویر - تعاملی و دوسویه - ارزشیابی پایانی