در حال بارگزاری....
دانلود

موارد حجاب در کتاب مقدس مسیحیت(ذکر آدرس ها)

منبع:velayattv.com---موارد حجاب در کتاب مقدس مسیحیت(ذکر آدرس ها)-در این کلیپ برخی از موارد حجاب و پوشش در کتاب مقدس آورده شده-مسیحیت-نقد مسیحیت- حجاب در مسیحیت-کتاب مقدس- کتاب عهدین-بررسی عهدین-