در حال بارگزاری....
دانلود

فوکوشیما یک داستان هسته ای

مستند "Fukushima A Nuclear Story" به طور تخصصی به حادثه سال 2011 نیروگاه هسته ای فوکوشیما در ژاپن می پردازد. این نیروگاه براثر سونامی و زلزله به یک خطر جدی برای این کشور تبدیل شد.
این مستند را در سایت سینمامارکت دانلود و تماشا کنید : https://www.cinemamarket.ir/p/1c65


12 شهریور 98