در حال بارگزاری....
دانلود

طراحی و ساخت دستگاه CNC

طراحی و ساخت 100% دستگاه CNC جهت کار با مواد نرم مانند چوب ، فوم ، . . .
قابل استفاده برای منبت کاری ، معرق ، مدل سازی و . . . .

طراحی و ساخت درایور ، برد های واسطه ایزوله ، . . .
طراحی و ساخت قسمتهای مکانیکی ، . . .