در حال بارگزاری....
دانلود

امپراطور دریا 196-مرگ موجین؛محافظ شخصی جانکوا

جانکوا فهمید کیم وجینگو؛افراد کیم یانگ کشتن موجینو مامور میکنه سریعا به گنگ بک خبر بده که کشته میشه..................