در حال بارگزاری....
دانلود

صحنه ای از بمباران یمن توسط ناو مصری

ارتش اجاره ای مصر، سواحل یمن رو برای اربابش بمباران میکنه