در حال بارگزاری....
دانلود

کلیپ سردار شهید فرشاد شفیع پور

شهید شفیع پور به همراه دو تن از همرزهای شهید خود (روح ا... نوزاد و شهرام زلفی) در تاریخ 26/7/88 توسط گروهک جندالشیطان در سیستان بلوچستان به شهادت رسیدند، شادی روحشان صلوات