در حال بارگزاری....
دانلود

ترافیک فرودگاه دوبی

فرودگاه دوبی در زمان کوتاهی به دلیل پویایی در ضمینه گردشگری به یکی از شلوغ ترین فرودگاه های جهان تبدیل شده است .
در این ویدئو چند ساعت از ترافیک فرودگاه دوبی نمایش داده میشود .