در حال بارگزاری....
دانلود

پلیس زبل و گرفتن اسلحه مجرم داخل خودروی پلیس امریکا

پلیس زبل و گرفتن اسلحه مجرم داخل خودروی پلیس امریکا. مجرم اول نمیدونه با اسلحه چکار کنه، بعد میندازش کف ماشین. پلیس زبل اول بر میگرده ولی چیزی نمیگه. بعد مجرم دوباره اسلحه رو بر میداره که دوباره می افته که پلیس زبل بهش میگه داری چیزی رو بر میداری؟ بعد سریع دوزاریش می افته و تفنگ رو ازش میگیره! دمش گرم


مطالب پیشنهادی