در حال بارگزاری....
دانلود

مرکز رشد Y Combinator

در این ویدیو درباره موفقیت مرکز رشد Y Combinator در تبدیل شرکت های نوپا به شرکت های چندمیلیون دلاری صحبت می شود.