در حال بارگزاری....
دانلود

نظارت بر بازار شب عید

شبکه خبر- 17 اسفند 93- 20:00| در این روزهای پایانی اسفند، 11 روز بیشتر به پایان اسفند نمانده است. بازاری ها از صبح تا شب در حال فعالیتند. مردم هم این روزها همه به دنبال اجناس خوب با قیمت خوب هستند. خرید و فروشی که حسابی نیازمند نظارت است.