در حال بارگزاری....
دانلود

تست کواد کوپتر 1

گیلان آرسی - تست کواد کوپتر در زمین پرواز جاده جیرده .
این کواد از بردد kk ساخته شده اما لازم بود برای پرواز و تنظیمات نهایی تست هایی برای پرواز شود .