در حال بارگزاری....
دانلود

کلاس آموزشی مدیریت و رهبری در کلاس دکتر صباغیان (بخش 1)

کلاس آموزشی مدیریت و رهبری در کلاس دکتر صباغیان بخش اول - دوره پنجم سلام آکادمی، دی ماه 1393