در حال بارگزاری....
دانلود

كنترل كننده هوشمند و مقاوم به خرابی برای كنترل راكتور

آشکار سازی عیب نقش مهمی را در طراحی سیستم های پیچیده مانند نیروگاه های هسته ای که ایمنی همیشه بالاترین اولویت را در آن ها دارد، ایفا می کند. در این کد از روش فیلتر کالمن توسعه یافته برای شناسایی پارامترها در زمینه آشکار سازی خرابی استفاده شده است. برای دسترسی بیشتر به سایت marketcode.ir مراجعه شود.