در حال بارگزاری....
دانلود

آهنگ زیبای *توپ و تور* از (احسان شماعی زاده)

* (((کلیپ ساخت خودمه))) * (ای كاش)
می توانستم باران باشم تا تمام غمهای دلت را بشویم ...**
ای كاش می توانستم ابر باشم تا سایه بانی از محبت برویت می گسترانیدم ...*
(ای كاش) می توانستم اشك باشم تا هر گاه كه آسمان چشمت ابری می شد باریدن می گرفت ...**
ای كاش می توانستم خنده باشم تا روی لبانت بنشینم**
و غنچه بسته لبانت را بگشایم ...**