در حال بارگزاری....
دانلود

140 هزار بازمانده از تحصیل به دلیل انصراف از تحصیل!

برنامه پیک بامدادی رادیو ایران به موضوع 140 هزار بازمانده از تحصیل در کشور پرداخته است.تعداد دانش آموزانی که امسال در مقطع ابتدایی ثبت نام کرده‌اند، 4.5 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، اما میزان دانش آموزانی که از تحصیل انصراف می‌دهد، نگرانی‌ها را افزایش داده است.


6 مهر 96