در حال بارگزاری....
دانلود

ترانه مرغ سحردرکنسرت 4 مهر 94 قونیه-ترکیه استاد شجریان

اجرای ترانه مرغ سحر در کنسرت 4-مهر - 9413 - قونیه استاد محمدرضا شجریان همراه با گروه شهناز
لطفاً جهت بازدید از ویدئوهای بیشتر به صفحه http://www.aparat.com/avahayeirani مراجعه نمایید.