در حال بارگزاری....
دانلود

VOA LE - English in a Minute: Miss The Point

شاید تا حالا شنیده باشبد که کسی جمله سئوالی miss the point را بگوید. معنی آن را در این ویدئو را درخواهید یافت.
جهت دسترسی به دسته بندی ویدئوها به www.GoirLanguage.com مراجعه نمایید.