در حال بارگزاری....
دانلود

ماهان بهرام خان ثانیه ها - رادیو ماندگار

ثانیه ها رد شدن از تموم خاطرات ما/ منو به خاطر خودت منو ببر توی خاطره ها/ رسیدن خط پایان بود رسیدم تا شروع تو/ من از راه غروبا شب رسیدم تا طلوع تو/ سوال اولم دل بود چراغ عشق روشن شد/ شکستم دادی و لبخند جواب آخره من شد/ ثانیه ها رد شدن از تموم خاطرات ما/ منو به خاطر خودت ببر توی خاطره ها ثانیه ها رد شدن از تموم خاطرات ما/ منو به خاطر خودت ببر توی خاطره ها/ من از من پیش میفتم/ که این دوریو کم کردم/