در حال بارگزاری....
دانلود

دوست نامرئی ! - دوربین مخفی ( امتیاز : 97 )

یک آدم یک دفعه میاد سمتتون و سلام میکنه ولی وقتی بهتون میرسه با یک آدم نامرئی حرف میزنه - فرض کنید برای خودتون همچین چیزی پیش بیاد ! چی کار میکنین یا چه عکس العملی نشون میدین ؟! من پاسخم اینه : نمیدونم ...