در حال بارگزاری....
دانلود

سایبان متحرک سبزه میدان تهران

این سایبان از سوی شرکت سایبان گستر داتیس www.sayebun.com جهت برگزاری نماز ظهر در سبزه میدان تهران واقع در نزدیکی ایستگاه متروی پانزده خرداد نصب گردیده است. این سازه به عرض 8 متر ارتفاع 4 متر و طول باز شوندگی 24 متر و طول بسته 2 متر ساخته شده است. سازه از جنس آلومینیوم و پارچه های روکش پی وی سی می باشد