در حال بارگزاری....
دانلود

خوشحالی عرب ها از سخنان خدمتی وهابی"مدیر شبکه کلمه"

مدیر شبکه کلمه "عبدالفتاح خدمتی" با اهانت به بزرگان نظام و دفاع از وهابیت و رژیم ال سعود خوش خدمتی این وهابی را به انها ثابت کرده
این ویدیو توسط عرب های وهابی پخش شده


مطالب پیشنهادی