در حال بارگزاری....
دانلود

شیاطین مارگونه انسان نما (شیاطین من الانس) 3

بُندَهِشن درباره ی پیدایش نژاد زنگی ها چنین می نویسد :دهاک در پادشاهی خود بر زنی جوان،دیوی(=یک نرینه ی مینوی) را بر هشت و مردی جوان را بر یک پری(=یک مادینه مینوی) برهشت و اینان زیر نگاه و دیدار او با هم آمیزش کردند و از این کنش نوآیین نژاد زنگی پدید آمد و چون فریدون آمد ایشان از ایرانشهر گریختند (بندهشن رویه ی 84)