در حال بارگزاری....
دانلود

تعویض مفصل زانو

تماشای این فیلم به بیماران قلبی و خانم های باردار و افرادی زیر 15 سال توصیه نمی شود . عواقب تماشای این فیلم ها بر عهده خود بیینده است .