در حال بارگزاری....
دانلود

تصنیف آیینه شکسته سالار عقیلی

رخ حسن مجویید که آن آیینه بشکست گل عشق مبویید که آن بوی وفا رفت .... اشعار هوشنگ ابتهاج