در حال بارگزاری....
دانلود

10 شهر ثروتمند دنیا-www.bankemostanad.com

در مستند تاپ تن ده تا از برترین ها را که واقعا در نوبه خود خاص هستند و بعضی از آنها از تاریخی ترین آثار باقی مانده در جهان می باشند.می توانید این مستند را از طریق سایت بانک مستند و یا تماس با شماره 09302731107 تهیه کنید.