در حال بارگزاری....
دانلود

جشنواره آی قصه قصه قصه نونو پنیر و پسته

دپارتمان بازی موسسه خلاقیت کودک و نوجوان برگزار می کند.
"جشنواره آی قصه قصه قصه نونو پنیرو پسته"
این جشنواره در راستای بالابردن هوش اجتماعی، هوش کلامی و اعتماد به نفس کودکان طراحی شده؛ از اهداف دیگر جشنواره بالابردن مشارکت کودکان در فعالیت های اجتماعی و فرهنگ کتاب خوانی می باشد.


مطالب پیشنهادی